Mikia käyttää eSelko raportointi- ja seurantajärjestelmää työvuorolistojen tekoon ja niiden seurantaan, raportointiin sekä palvelun laadun valvontaan. eSelko raportointi- ja seurantajärjestelmä on käytössä kaikissa Mikian kohteissa.

Järjestelmä helpottaa Mikiaa sekä palvelun tilaajaa seuraamaan kuluneen illan tapahtumia sekä vertaamaan sitä edellisiin iltoihin. Palvelun tilaajalla on mahdollisuus seurata reaaliaikaisesti raportointijärjestelmästä oman yrityksensä raportteja, joista ilmenee kaikki kirjatut tiedot.

Mikia on suunnitellut ja kehittänyt raportointijärjestelmän yhdessä Bowsville Oy:n kanssa joka huolehtii järjestelmän teknisestä toteutuksesta. Käytännön työssä käytetty ja testattu järjestelmä on todettu toimivaksi ja todella hyödylliseksi nykyajan vaativiin raportointitarpeisiin.

Mikian asiakkaana oleva yritys saa eSelko raportointijärjestelmän käyttöönsä sopimuksessa oleviin kohteisiin ilman erillistä laskutusta.


Raportointi- ja seurantajärjestelmän hyödyt palvelun tilaajalle

  • Reaaliaikainen työaika- ja tapahtumaseuranta

  • Tieto kohteen tapahtumista saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta

  • Kävijämää-, lippu-, narikkaseuranta

  • Tieto käännytetyistä ja poistetuista asiakkaista

  • Kaikki tiedot tallessa pysyvästi luotettavalla serverillä

  • Viranomaiskutsuista tiedot välittömästi haluttuihin sähköposteihin

  • Kaikki tiedot helposti ja nopeasti asianomaisten saatavilla

  • Yhteistyö järjestyksenvalvontayrityksen ja viranomaisten kanssa helpottuu

  • Ongelmatapauksien selvittäminen nopeutuu, kun tietojen selvittelyyn ei tarvitse käyttää ylimääräistä aikaa
Design: Johanna Kakriainen / aamumedia.fi